Мета допризовної        підготовки і військово-патріотичного виховання молоді: 
-визначення основних   напрямів   удосконалення    допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;
-
забезпечення єдності    навчання,   виховання,   розвитку   і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;
-
вироблення єдиних поглядів на проблему виховання  патріота  і громадянина;
-
визначення ролі державних органів в організації та проведенні допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;
-
удосконалення педагогічних форм  і  методів  навчання  молоді основ військової справи;
-
формування  у  молоді   високої   патріотичної   свідомості, національної гідності,  готовності до виконання  громадянського  і конституційного  обов'язку  щодо  захисту  національних  інтересів
України;
-
створення системи шефських зв'язків військових частин з навчальними закладами. 
  Принципи допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання: 
державна спрямованість; 
науковість; 
пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повага до конституційних прав і свобод людини і громадянина; 
виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях Українського народу; 
взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів допризовної підготовки та виховної роботи.  
 


Новини

27 лют. 2012
Районні змагання
21 лютого 2012 відповідно до плану оборонно-масового місячника на честь Дня Захисника Вітчизни на базі ЦДП відбулись районні змагання з військово-прикладних видів багатоборства